דוד אלחנתי אדריכלות נוף

תכנון סטטוטורי

 • פינוי בינוי - מתחם שער העיר נהריה.
 • פינוי בינוי – מתחם פינסקר, נהריה.
 • פינוי בינוי – מתחם ישורון , נהריה.
 • פינוי בינוי – מתחם אלון , 1000 יח"ד , יבנה.
 • פינוי בינוי – מתחם כלנית- שושנים, יבנה.
 • פינוי בינוי – מתחם גיורא, טירת כרמל.
 • פינוי בינוי – מתחם בן צבי, טירת כרמל.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר קיבוץ רגבים.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר קיבוץ רמות מנשה.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר קיבוץ דליה.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר קיבוץ רשפים.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר קיבוץ שער העמקים.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר קיבוץ שלוחות.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר מושב רגבה.
 • תוכנית אב נופית – קיבוץ גבעת השלושה.
 • נספח נופי – גבעה מזרחית קציר, משהב"ש.
 • נספח נופי - הרחבת הייוש ערערה, משהב"ש
 • תוכנית אב ליישוב פרדיס.
 • נספח נופי – מורדות הכרמל טירת הכרמל, משהב"ש.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר ביר אלמכסור, ממ"י.
 • נספח נופי – לגיטימציה ותכנון מתארי אום אל פאחם.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר מבוא מודיעים.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר טירה.
 • נספח נופי – תוכנית אב ומתאר מתחם קבר רשב"י , הר מירון.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר נחלת עילית ראשון לציון
 • נספח נופי - תכנית מתאר ארצית למרחב ניצנים וצפון אשקלוןהתכנית כוללת מסמך נופי סביבתי, תשריטים ותקנון. במסגרת התכנית הוכן תשריט שימור ופיתוח לשטחים הפתוחים, כולל הוראות מפורטות לתשריט זה.

דוד אלחנתי אדריכלות נוף בע"מ   |    קיבוץ רמות מנשה מיקוד: 1924500    |    טלפון: 04-9895705    |    פקס: 04-9895707    |   office@la-nof.co.il

בניית אתרים