דוד אלחנתי אדריכלות נוף

תכנון סטטוטורי

 • פינוי בינוי - מתחם שער העיר נהריה.
 • פינוי בינוי – מתחם פינסקר, נהריה.
 • פינוי בינוי – מתחם ישורון , נהריה.
 • פינוי בינוי – מתחם אלון , 1000 יח"ד , יבנה.
 • פינוי בינוי – מתחם כלנית- שושנים, יבנה.
 • פינוי בינוי – מתחם גיורא, טירת כרמל.
 • פינוי בינוי – מתחם בן צבי, טירת כרמל.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר קיבוץ רגבים.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר קיבוץ רמות מנשה.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר קיבוץ דליה.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר קיבוץ רשפים.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר קיבוץ שער העמקים.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר קיבוץ שלוחות.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר מושב רגבה.
 • תוכנית אב נופית – קיבוץ גבעת השלושה.
 • נספח נופי – גבעה מזרחית קציר, משהב"ש.
 • נספח נופי - הרחבת הייוש ערערה, משהב"ש
 • תוכנית אב ליישוב פרדיס.
 • נספח נופי – מורדות הכרמל טירת הכרמל, משהב"ש.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר ביר אלמכסור, ממ"י.
 • נספח נופי – לגיטימציה ותכנון מתארי אום אל פאחם.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר מבוא מודיעים.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר טירה.
 • נספח נופי – תוכנית אב ומתאר מתחם קבר רשב"י , הר מירון.
 • נספח נופי – תוכנית מתאר נחלת עילית ראשון לציון
 • נספח נופי - תכנית מתאר ארצית למרחב ניצנים וצפון אשקלוןהתכנית כוללת מסמך נופי סביבתי, תשריטים ותקנון. במסגרת התכנית הוכן תשריט שימור ופיתוח לשטחים הפתוחים, כולל הוראות מפורטות לתשריט זה.

בניית אתרים